Project Description

ProEntranse este o organizație non-guvernamentală, nonprofit, care oferă susținere antreprenorilor in a dezvolta afaceri de succes, oferind  consultanta, consiliere si traininguri.
ProEntranse este o unitate de asistenta şi instruire ce oferă servicii de analiză, expertiză si ghidare atât pentru mediul antreprenorial din domeniul agricol  cat si  industrial. Un domeniu separat in activitatea ProEntranse o constituie asistenta in dezvoltarea zonelor rurale inclusiv cu implicarea autorităților publice locale.